Valls, sala Kursaal. 8 i 9 de març de 2018

18È ESPAI DE L'ESTUDIANT

EXPOSITORS!
BENVINGUTS A LA
18a EDICIÓ DE
L'ESPAI DE L'ESTUDIANT

EXPOSITORS, QUÈ US OFERIM?

Rebre, en el mínim de temps, la visita organitzada, prèvia reserva, d’estudiants de 4t d’ESO, cicles formatius i batxillerat procedents de les demarcacions de Tarragona, a més de la visita gratuïta del públic en general el dijous a la tarda.

Una optimització del temps que dediqueu a difondre la vostra oferta, amb grups que accedeixen a intervals de 20 minuts, prèviament informats sobre la vostra oferta general, motivats i guiats pels professors responsables dels grups.

Un stand de 3x5 metres equipat amb rètol, il·luminació, dues cadires i una taula, i connexió wifi, amb l’opció de contractar més metres de stands i de taulell.

QUÈ US DEMANEM?

El Consorci, en la seva voluntat d’oferir el màxim d’informació possible als estudiants, us demana la vostra col·laboració en els següents termes:

Un o dos informadors.

Material sobre els estudis que oferiu per lliurar als alumnes.

Material divers (pòsters, fotografies, etc.) per ornamentar l’estand (si voleu).

Acompliment dels horaris d’atenció al públic (dijous fins les 19h i divendres fins les 14h)

SERVEI DE CAFETERIA

Dinar del dijous per als professionals desplaçats a Valls (gratuït per a dues persones per stand).

Possibilitat de reservar allotjament a través del Consorci.

FORMULARI PER A EXPOSITORS

Podeu descarregar aquí el formulari per a expositors de la 18a edició de l'Espai de l'Estudiant. Ens el podeu fer arribar a consorci@iev.cat

CODI ÈTIC AJUNTAMENT DE VALLS

La participació a l'Espai de l'Estudiant implica l'acceptació i el compliment del Codi ètic de l'Ajuntament de Valls, per la sala Kursal

L'ORGANITZACIÓ ES RESERVA EL DRET D'ADMISSIÓ